Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Beleggingswijzer (www.beleggingswijzer.be - www.aandelenwijzer.be - www.aandelenwijzer.com - www.bricaandelen.be - www.bricaandelen.com) en de diensten die op deze site worden aangeboden.

Beleggingswijzer is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van acties van derden voortvloeiende uit het gebruik van de informatie op haar website of in de emailberichten en nieuwsbrieven.

De door Beleggingswijzer gepubliceerde inhoud van de website en de nieuwsbrieven is eigendom van Beleggingswijzer en mag – om welke reden dan ook – niet worden gebruikt zonder vooraf verkregen goedkeuring van Beleggingswijzer.

Het handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. Beleggingswijzer is niet verantwoordelijkheid of aansprakelijk voor de door u behaalde resultaten.

Algemene Voorwaarden

De inhoud van de site, de email berichten, de nieuwsbrief en de antwoorden op vragen gesteld door afnemers van deze diensten wordt met de grootste zorg samengesteld. Het gebruik van deze informatie geschiedt echter geheel voor eigen risico en Beleggingswijzer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade – in welke vorm dan ook - voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Door gebruik te maken van de inhoud van Beleggingswijzer, de emailberichten en de nieuwsbrieven gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en accepteert u zelf de volle verantwoordelijkheid voor de resultaten van uw acties gebaseerd op deze informatie. 

Het handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. Beleggingswijzer is niet verantwoordelijkheid of aansprakelijk voor de door u behaalde resultaten.

Onze signaleringen zijn geheel vrijblijvend. Beleggingswijzer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen – in welke vorm dan ook – van het uitvoeren van acties gebaseerd op deze signalen. Uw belegging beslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk.

Beleggingswijzer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet of slechts vertraagd kunnen gebruiken van onze site of door het niet of niet tijdig kunnen gebruik maken van email berichten als gevolg van een technische storing buiten onze verantwoordelijkheid.

Beleggingswijzer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van publicaties van derden op haar website of in de nieuwsbrief. 

U kunt zich afmelden op de nieuwsbrief door onderaan de nieuwsbrief op de betreffende link te klikken