Wat zijn renko-tekeningen?

renkoEen renko chart is net als de Kagi en candlestick chart afkomstig uit Japan. De term "renko" betekent steen of baksteen. Net als bij candlesticks wordt er een steen gelegd op het moment dat er een bepaalde koersstijging is geweest. Stel dat het verschil waarbij een steen gelegd wordt op 2 staat. De koers stijgt van 20 naar 23.50. Er wordt 1 steen gelegd, de andere 1,5 wordt genegeerd. Pas als de koers op dag 2 naar 24 stijgt komt er weer een steen bij. De koers moet nu minimaal naar 22-2=20 zakken om een nieuwe steen te leggen.

Witte stenen worden gebruikt wanneer de trend opwaarts gericht is. Rode stenen worden gebruikt wanneer de trend daalt. We krijgen een soort vereenvoudigde prijsvoorstelling. Net zoals de point-and-figure . Dit laat ons toe om de trends beter te volgen. Trendwijzigingen worden zichtbaar wanneer de stenen van kleur veranderen. Dit type van voorstelling was ontworpen om de algemene prijstrends te volgen. Wanneer 1 steen van kleur verandert is het dikwijls te vroeg om hierop in te spelen. Vandaar dat meer studie nodig is om een trendwijziging te anticiperen. Bijkomende elementen die we gebruiken zijn de SAR-indicator , de Slow stochastic indicator, de CCI ende 7 Exponential Moving Average.

De koop en verkoopsignalen worden aangegeven door de indicatoren:

 • de CCI.
  Het principe is gekend: als de CCI vanuit negatief territorium doorheen de -100 komt dan kopen we. Als de CCI van bovenuit doorheen de +100 komt dan verkopen we.
 • de SAR
  Een bevestiging moet volgen in de vorm van een switch van de stop and reverse indicator van boven het indexverloop naar onderen -in het geval van een koop- en omgekeerd in het geval van een verkoop
 • de Slow Stoc
  Een koopsignaal wordt gegeven bij een kruising van de zwarte met de rode lijn en deze de 20% lijn naar boven kruist.
  Een verkoopsignaal wordt gegeven bij een kruising van de zwarte met de rode lijn en deze de 80% lijn naar beneden kruist.
 • de 7 EMA
  Een koopsignaal wordt gegeven wanneer de renkosteen boven de 7 ema afsluit.
  Een verkoopsignaal wordt gegeven wanneer de renkosteen onder de 7 ema afsluit.

Om zoveel mogelijk valse signalen uit te sluiten, wachten we tot de 4 indicatoren hetzelfde signaal geven

Een voorbeeld

In de figuur hieronder zien we een weekgrafiek van SP500 van de afgeloppen 10 jaar.
Einde 2002 zien we een trendomkeer aangeduid door het eerste groene pijltje. Deze trendomkeer wordt bevestigd door de 4 indicatoren hierboven beschreven. Deze stijging duurt tot einde 2007 (rode pijl) wanneer een daling wordt aangevat tot begin 2009 (tweede groene pijl).
Op het einde van 2008 zien we een mogelijke trendomkeer bevestigd door CCI, SAR en 7MA. Alleen de Slow STO geeft geen bevestiging (is niet boven de 20%-lijn gekomen).
We kunnen ook wachten op een bevestiging door de MACD.
Deze indicator geeft een signaal (kruising van zwarte en rode lijn) een beetje later dan de vorige 4 indicatoren.

renko